Spoznajte

DENNÉ TÁBORY KZP

pre deti vo veku od 6 do 14 rokov zmysluplné využitie voľného času počas letných prázdnin a pre pracujúcich rodičov bezpečné miesto pre ich dieťa

Celodenný program

Denné tábory budú prebiehať v Kultúrnych zariadeniach Petržalka (KZP) počas letných mesiacov júl a august, v týždenných intervaloch (turnusoch) počas pracovných dní v čase od 8:00 do 16:00 hod. Tábor je určený pre detí vo veku od 6 do 14 rokov, ktoré sa chcú obohatiť o jedinečné kultúrno-športové a spoločenské zážitky.

Zmes aktivít

Pre detí je zabezpečený bohatý program v podobe umeleckej, športovej, pohybovej činnosti a zmes rôznych hier a voľnočasových aktivít. Počas denného tábora bude pre detí zabezpečená strava (desiata – obed – olovrant)

Cieľ tábora

Cieľom denného tábora KZP je umožniť deťom zmysluplne využiť voľný čas počas letných prázdnin a pracujúcim rodičom ponúknuť bezpečné miesto pre ich dieťa.

Kedy?

Všetky turnusy denného tábora budú prebiehať v čase  od 8:00 hod. do 16:00 hod.

Kde?

Denný tábor sa uskutoční v DK Lúky a CC Centre a vo vonkajších priestoroch v rámci Petržalky podľa podrobnej logistiky jednotlivých skupín aktuálneho turnusu. Všetky turnusy budú obsahovať prevažne rovnaké táborové aktivity v podobe umeleckej, športovej, pohybovej činnosti.

Ako?

Počas jednotlivých turnusov denného tábora sa deti pod vedením skúsených lektorov, animátorov a pracovníkov KZP, budú priebežne venovať táborovým aktivitám v Kultúrnych zariadeniach Petržalky – DK Lúky a CC Centrum. Presuny detí medzi DK Lúky a CCC Centrum budú zabezpečené pod dohľadom animátorov a pracovníkov KZP. Podrobnú logistiku jednotlivých skupín a detailné informácie získajú rodičia
a deti pri osobnom zápise zaregistrovaných záujemcov.

Poplatok

€72

za 1. turnus: 4-dňový tábor

V cene sú zahrnuté animačné programy a zabezpečená strava (desiata-obed-olovrant).

Poplatok

€90

za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. turnus:

5-dňový tábor

V cene sú zahrnuté animačné programy a zabezpečená strava (desiata-obed-olovrant).

otázky & ODPOVEDE

Všeobecné

Vyplnením registračného formulára na https://dennetabory.kzp.sk/prihlaska/. Je potrebné, vyplniť osobné údaje dieťaťa a jeho rodiča/zákonného zástupcu. Po vyplnení a odoslaní registračného formulára bude na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári zaslaná informácia o úspešnej registrácií s ďalšími informáciami.

Najneskôr do 3 dní od dňa registrácie budú na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári zaslané informácie o platbe a v prílohe prihláška. Registračný poplatok je potrebné uhradiť do dátumu splatnosti uvedeného v informáciách o platbe. Prihlášku je potrebné vytlačiť a podpísanú rodičom/zákonným zástupcom dieťaťa odovzdať pri zápise.

Prezuvky, batoh, šiltovka/klobúk, pršiplášť.

Každému dieťaťu bude pred nástupom do denného tábora meraná teplota, poskytnutá dezinfekcia na báze alkoholu a budú sa dodržiavať hygienické opatrenia podľa aktuálnej situácie. Nastavenie preventívnych protiepidemiologických opatrení budeme priebežne aktualizovať

Zápis do denného tábora pre prihlásených záujemcov

Zápis prihlásených záujemcov na Denný tábor sa uskutoční
v Dome kultúry Lúky, Vígľašská 7, 851 07 Bratislava
v dňoch: 25.6.2021 / Piatok od 10.00 do 16.00 hod a 26.6.2021 / Sobota od 10.00 do 14.00 hod.

Na zápis je potrebné priniesť prihlášku podpísanú rodičom/zákonným zástupcom dieťaťa a k nahliadnutiu doklad o zaplatení.

Dieťa odovzdá prihlášku podpísanú rodičom/zákonným zástupcom dieťaťa a k nahliadnutiu doklad o zaplatení. Po skontrolovaní osobných údajov a uhradeného poplatku získajú rodičia a deti podrobnú logistiku jednotlivých skupín a detailne informácie o dennom tábore.

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť zápisu, je potrebné, to vopred oznámiť emailom a po vzájomnej dohode prídu len jeho rodičia alebo rodinní príslušníci. Je však potrebné, aby priniesli prihlášku podpísanú rodičom/zákonným zástupcom dieťaťa a k nahliadnutiu doklad o zaplatení.

- O nás -

Píšu rodičia

"Naše deti boli nadšené a my rodičia naozaj spokojní a milo prekvapení vysokou úrovňou táborov KZP."
Petríková
rodina
"Moje deti sa zúčastnili dvoch turnusov letných táborov. Ďakujem vám všetkým za krásne zážitky. "
Marika Lešková
mama