Spoznajte

DENNÉ TÁBORY KZP

Ďakujeme za pekné chvíle strávené s vami počas leta 2021.

Tábor je určený pre detí vo veku od 6 do 14 rokov, ktoré sa chcú obohatiť o jedinečné kultúrno-športové a spoločenské zážitky.

 • Výtvarné dielne

 • Cirkusová škola

 • Hry, športové aktivity

 • Tvorivé dielne

 • Robotika a elektronika

 • Divadlo a pantomíma

Covid opatrenia:

Každému dieťaťu bude pred nástupom do denného tábora meraná teplota, poskytnutá dezinfekcia na báze alkoholu a budú sa dodržiavať hygienické opatrenia podľa aktuálnej situácie. Nastavenie preventívnych protiepidemiologických opatrení budeme priebežne aktualizovať.

Celodenný program

Denné tábory budú prebiehať v Kultúrnych zariadeniach Petržalka (KZP) počas letných mesiacov júl a august, v týždenných intervaloch (turnusoch) počas pracovných dní v čase od 8:00 do 16:00 hod. Tábor je určený pre detí vo veku od 6 do 14 rokov, ktoré sa chcú obohatiť o jedinečné kultúrno-športové a spoločenské zážitky.

Zmes aktivít

Pre detí je zabezpečený bohatý program v podobe umeleckej, športovej, pohybovej činnosti a zmes rôznych hier a voľnočasových aktivít. Počas denného tábora bude pre detí zabezpečená strava (desiata – obed – olovrant)

Cieľ tábora

Cieľom denného tábora KZP je umožniť deťom zmysluplne využiť voľný čas počas letných prázdnin a pracujúcim rodičom ponúknuť bezpečné miesto pre ich dieťa.

Kedy?

Všetky turnusy denného tábora budú prebiehať v čase  od 8:00 hod. do 16:00 hod.

Kde?

Denný tábor sa uskutoční v DK Lúky a CC Centre a vo vonkajších priestoroch v rámci Petržalky podľa podrobnej logistiky jednotlivých skupín aktuálneho turnusu. Všetky turnusy budú obsahovať prevažne rovnaké táborové aktivity v podobe umeleckej, športovej, pohybovej činnosti.

Ako?

Počas jednotlivých turnusov denného tábora sa deti pod vedením skúsených lektorov, animátorov a pracovníkov KZP, budú priebežne venovať táborovým aktivitám v Kultúrnych zariadeniach Petržalky – DK Lúky a CC Centrum. Presuny detí medzi DK Lúky a CCC Centrum budú zabezpečené pod dohľadom animátorov a pracovníkov KZP. Podrobnú logistiku jednotlivých skupín a detailné informácie získajú rodičia
a deti pri osobnom zápise zaregistrovaných záujemcov.

Poplatok

€72

za 1. turnus: 4-dňový tábor

V cene sú zahrnuté animačné programy a zabezpečená strava (desiata-obed-olovrant).

Poplatok

€90

za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. turnus:

5-dňový tábor

V cene sú zahrnuté animačné programy a zabezpečená strava (desiata-obed-olovrant).

otázky & ODPOVEDE

Všeobecné

Vyplnením registračného formulára na https://dennetabory.kzp.sk/prihlaska/. Je potrebné, vyplniť osobné údaje dieťaťa a jeho rodiča/zákonného zástupcu. Po vyplnení a odoslaní registračného formulára bude na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári zaslaná informácia o úspešnej registrácií s ďalšími informáciami.

Podrobný harmonogram a zaradenie dieťaťa do skupiny Vám zašleme najneskôr vo štvrtok  v týždni pred začatím turnusu. V harmonograme bude presne určené kam rodičia svoje dieťa ráno prinesú  a kde ho poobede vyzdvihnú. Bude to rozdelené podľa skupín. Prevažne bude všetko sústredené v DK Lúky ale cca 2 krát v týždni bude skupina aj v CC Centre.  

Vždy, bez ohľadu na počasie je potrebné aby dieťa malo batoh, prezuvky, šiltovka/klobúk, pršiplášť, malá fľaša na vodu.

Každému dieťaťu bude pred nástupom do denného tábora meraná teplota, poskytnutá dezinfekcia na báze alkoholu a budú sa dodržiavať hygienické opatrenia podľa aktuálnej situácie. Nastavenie preventívnych protiepidemiologických opatrení budeme priebežne aktualizovať.

Čo je potrebné urobiť pred začatím turnusu ?

vám na emailovú adresu zašleme

 • Podrobný harmonogram a zaradenie dieťaťa do skupiny
 • Tlačivo – Čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa

prosím sledujte webstránku www.dennetabory.kzp.sk na ktorej zverejníme:

 • Jedálny lístok na nasledujúci turnus
  Prostredníctvom registračného čísla a emailovej adresy je potrebné vybrať hlavné jedlo z dvoch ponúk na celý týždeň daného turnusu.

Tento krok je potrebné urobiť najneskôr do štvrtka večera v týždni pred začatím turnusu.

V deň nástupu do tábora je potrebné priniesť tieto dokumenty a doklady:

 • Prihlášku podpísanú rodičom/zákonným zástupcom dieťaťa
 • Doklad o zaplatení k nahliadnutiu
 • Čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa ktoré Vám zašleme
 • Prefotený preukaz poistenca Vášho dieťa

Dieťa je potrebné priniesť do DK Lúky alebo CC Centra ( podľa zaradenia do skupiny ) najskôr o 7:45 a vyzdvihnúť najneskôr o 16:30 na mieste podľa zaradenia do skupiny. 

- O nás -

Píšu rodičia

"Naše deti boli nadšené a my rodičia naozaj spokojní a milo prekvapení vysokou úrovňou táborov KZP."
Petríková
rodina
"Moje deti sa zúčastnili dvoch turnusov letných táborov. Ďakujem vám všetkým za krásne zážitky. "
Marika Lešková
mama